Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Prezydent RP | Data wprowadzenia: 2019-08-20 15:32:22.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-08-21 10:13:44.

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Załącznik do: uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej - Sylwester Marciniak | Data wprowadzenia: 2019-08-23 15:03:30 | Data modyfikacji: 2019-08-23 16:03:05.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH III z dnia 16 sierpnia 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-08-23 16:05:03.
 Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-08-23 16:09:09.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 9 września 2019 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-09-09 13:43:40.
 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-09-09 15:40:53 | Data modyfikacji: 2019-09-09 15:42:00.
 Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-09-09 15:41:15 | Data modyfikacji: 2019-09-09 15:42:27.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 13 września 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach III - Elżbieta Frejowska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 16:30:24 | Data modyfikacji: 2019-09-13 16:32:49.
 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 33 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-11 15:56:27 | Data modyfikacji: 2019-10-11 15:59:09.
 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 81 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-11 16:01:13.
 Postanowienie nr 165/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach III - Elżbieta Frejowska | Data wprowadzenia: 2019-09-24 08:41:12.
 Postanowienie nr 166/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu rzeczyposplitej polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach III - Elżbieta Frejowska | Data wprowadzenia: 2019-09-24 11:56:26.
 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-09-24 15:22:35.
 Postanowienie nr 167/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2019-09-26 07:59:54.
 Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-07 15:22:31 | Data modyfikacji: 2019-10-09 09:54:46.
 Postanowienie Nr 175/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach III - Elżbieta Frejowska | Data wprowadzenia: 2019-10-09 09:34:52 | Data modyfikacji: 2019-10-09 09:51:39.
 Informacja o godzinie rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-10 13:12:24.
 Informacja o godzinie rozpoczęcia i zakończenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-10 13:14:03.
Data wprowadzenia: 2019-10-10 13:14:03
Opublikowane przez: Krystian Wójcik