> 2019

2019

 
Uchwala Nr 97/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za I półrocze 2019 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-09-27 12:43:52.
 
Uchwała Nr 123/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2020 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-17 13:25:49 | Data modyfikacji: 2019-12-17 13:36:48.
 
Uchwała Nr 124 /2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moskorzew na 2020 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-17 13:42:44 | Data modyfikacji: 2019-12-17 13:45:08.
 
Uchwała Nr 125/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2020 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-12-17 13:39:00 | Data modyfikacji: 2019-12-17 13:40:30.
 
Uchwała Nr 50/2020 IV Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2019 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:52:32 | Data modyfikacji: 2019-12-17 13:40:30.
Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:52:32
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl