> 2020 r.

2020 r.

Zarządzenie Nr 13/2020
 
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:30:27 | Data modyfikacji: 2020-03-24 14:48:00.
Zarządzenie Nr 12/2020
 
Zarządzenie w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-19 08:56:42 | Data modyfikacji: 2020-03-19 08:56:53.
Zarządzenie Nr 11/2020
 
Zarządzenie w sprawie: upoważnienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-17 09:30:40 | Data modyfikacji: 2020-03-19 08:54:07.
Zarządzenie Nr 10/2020
 
Zarządzenie w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:34:07 | Data modyfikacji: 2020-03-19 08:54:07.
Zarządzenie Nr 9/2020
 
Zarządzenie w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki W Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:31:51 | Data modyfikacji: 2020-03-19 08:54:07.
Zarządzenie Nr 8/2020
 
Zarządzenie w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-06 13:42:15 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:47:07.
Zarządzenie Nr 7/2020
 
Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew położonej w miejscowości Chlewska Wola oraz powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-03-06 13:35:52 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:38:33.
Zarządzenie Nr 6/2020
 
Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:16:17 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:38:33.
Zarządzenie Nr 5/2020
 
Zarządzenie w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:19:45 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:38:33.
Zarządzenie Nr 4/2020
 
Zarządzenie w sprawie: sposobu ustalenia rozliczenia z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Moskorzew, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:33:34 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:14:19.
Zarządzenie Nr 3/2020
 
Zarządzenie w sprawie: powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-03 13:58:31 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:59:26.
Zarządzenie Nr 2/2020
 
Zarządzenie w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:54:41 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:59:18.
Zarządzenie Nr 1/2020
 
Zarządzenie w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-01-14 08:00:32 | Data modyfikacji: 2020-02-03 13:59:12.
Data wprowadzenia: 2020-01-14 08:00:32
Data modyfikacji: 2020-02-03 13:59:12
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl