WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok

WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok

 
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-05-11 08:09:50 | Data modyfikacji: 2020-05-11 08:14:06.
 
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:32:09 | Data modyfikacji: 2020-04-17 14:33:37.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dn. 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Komisarz Wyborczyw Kielcach II | Data wprowadzenia: 2020-04-16 10:37:12 | Data modyfikacji: 2020-04-16 10:41:25.

Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres urzędu gminy. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-16 10:41:37 | Data modyfikacji: 2020-04-16 14:23:52.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-10 12:04:52 | Data modyfikacji: 2020-04-16 14:23:52.
INFORMACJA o zgłaszaniu kandydatów na członlów
OKW

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-03-30 08:39:01 | Data modyfikacji: 2020-04-16 14:23:52.
 
Informacja - jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-03-19 08:51:18 | Data modyfikacji: 2020-04-16 14:23:52.

Uchwałą Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu R

- załącznik do uchwały Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. (Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzrór)

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:27:50 | Data modyfikacji: 2020-03-19 08:47:09.
 
Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej - Wiesław Kozielewicz | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:22:14 | Data modyfikacji: 2020-02-24 14:25:56.
 
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Moskorzew w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:19:06 | Data modyfikacji: 2020-02-24 14:19:29.
 
Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Marszałek Sejmu | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:51:44 | Data modyfikacji: 2020-02-24 14:19:29.
Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:51:44
Autor: Marszałek Sejmu
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl