Wnioski do pobrania

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:24:20.

PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. [link]

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:55:42 | Data modyfikacji: 2020-06-10 13:56:16.
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28
czerwca 2020 r.
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:33:20.
II Tura Wyborów
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:27:10.
 INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-07-10 08:47:33 | Data modyfikacji: 2020-07-10 08:49:16.
 INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje wyborcze na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-10 07:51:56.
 INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia i zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu dn. 12.07.2020r

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-10 07:49:40.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania [link]

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:24:21 | Data modyfikacji: 2020-07-07 14:30:08.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:18:29 | Data modyfikacji: 2020-07-07 14:27:50.
I Tura Wyborów
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:26:57.
 POSTANOWIENIE NR 85/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-28 10:09:20 | Data modyfikacji: 2020-06-29 00:10:52.
 INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-26 14:34:56.
 INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia i zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-26 14:33:20.
 Prezentacja dot. wyborów ( stanowiąca wyłącznie materiał szkoleniowy)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:51:36 | Data modyfikacji: 2020-06-19 12:54:18.
 Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:48:36.
 KODEKS WYBORCZY (wyciąg) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym Warszawa, czerwiec 2020

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:46:51.
 POSTANOWIENIE NR 42/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-17 17:18:23 | Data modyfikacji: 2020-06-17 17:28:16.
 POSTANOWIENIE NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach III | Data wprowadzenia: 2020-06-15 20:26:23.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-15 09:23:56.
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-13 10:46:12 | Data modyfikacji: 2020-06-13 10:47:37.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Moskorzew z dnia 9 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 07:58:41 | Data modyfikacji: 2020-06-10 12:07:17.
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:15:15.
 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:12:22.

UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca

- Załącznik do uchwały

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:05:22 | Data modyfikacji: 2020-06-10 12:09:19.
 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:02:30.
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:58:39 | Data modyfikacji: 2020-06-10 12:00:04.
 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:45:55 | Data modyfikacji: 2020-06-10 11:48:33.
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja
2020 r.
 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:31:20 | Data modyfikacji: 2020-06-10 11:34:07.
 Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:02:31 | Data modyfikacji: 2020-06-10 14:04:02.
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-05-11 08:09:50 | Data modyfikacji: 2020-05-11 08:14:06.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:32:09 | Data modyfikacji: 2020-04-17 14:33:37.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dn. 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Komisarz Wyborczyw Kielcach II | Data wprowadzenia: 2020-04-16 10:37:12 | Data modyfikacji: 2020-04-16 10:41:25.

Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres urzędu gminy. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-16 10:41:37 | Data modyfikacji: 2020-04-16 14:23:52.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-10 12:04:52.
INFORMACJA o zgłaszaniu kandydatów na członlów
OKW

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-03-30 08:39:01.
 Informacja - jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-03-19 08:51:18.

Uchwałą Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu R

- załącznik do uchwały Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. (Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzrór)

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:27:50 | Data modyfikacji: 2020-03-19 08:47:09.
 Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej - Wiesław Kozielewicz | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:22:14 | Data modyfikacji: 2020-02-24 14:25:56.
 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Moskorzew w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:19:06 | Data modyfikacji: 2020-02-24 14:19:29.
 Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Marszałek Sejmu | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:51:44.
Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:51:44
Autor: Marszałek Sejmu
Opublikowane przez: Krystian Wójcik