Przetarg 4/2020: Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Moskorzew

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 3c do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

Załącznik nr 6 do SWIZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-11-27 17:09:10.
 Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Sekretarz Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-12-07 14:46:03.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-12-17 17:43:35.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-04 08:50:52.
Przetarg 3/2020: Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Moskorzew

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ: Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 3b do SIWZ

Załącznik nr 3c do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-11-13 15:29:28.
  Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-11-23 14:20:15.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-11-23 14:22:04.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-11-24 09:50:31.
Przetarg 2/2020: Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Moskorzew w systemie
zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Aneks do programu Funkcjonalno - Użytkowego

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:36:50.
 Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-08-27 18:09:31.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-09-16 15:28:09.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-10-06 14:12:50.
Przetarg 1/2020: Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy
Moskorzew

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Chlewice]: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Chlewice]: Przedmiar (branża elektryczna)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Chlewice]: Przedmiar (branża budowlana)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Chlewice]: Projekt budowlano-wykonawczy (opis)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Chlewice]: Projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Chlewice]: Projekt budowlano-wykonawczy (branża architektoniczna)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Chlewice]: Audyt energetyczny

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Chlewice]: Aneks audytu zmiana emisji

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Przedmiar (branża sanitarna)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Przedmiar (branża budowlana)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Przedmiar (branża elektryczna)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Projekt budowlano-wykonawczy (opis)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Projekt budowlano-wykonawczy (branża sanitarna)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Projekt budowlano-wykonawczy (branża konstrukcyjna)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Projekt budowlano-wykonawczy (branża architektoniczna)

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Aneks audyt zmiana emisji

Załącznik nr 9 do SIWZ [ZPO Moskorzew]: Audyt energetyczny

Załącznik nr 10 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-06 15:47:26 | Data modyfikacji: 2020-04-06 15:47:33.
 Odpowiedzi na pytania wykonawców

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-17 15:26:04 | Data modyfikacji: 2020-04-17 15:30:24.
 Przedmiar Moskorzew ZPO ELE-2- korekta IV.2020

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-17 15:27:45.
 Odpowiedzi na pytania wykonawców (2)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-20 09:24:27.
 Przedmiar Moskorzew ZPO ELE- korekta 20.04.2020

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-20 09:27:26.
 Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-22 14:43:25.
 Korekta do protokołu z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-04-24 15:08:00 | Data modyfikacji: 2020-04-24 15:09:01.
 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:29:58.
 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:06:59.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-02 12:09:15.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-06-10 07:44:54.

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2020-06-10 07:44:54
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Krystian Wójcik