Moskorzew, dn. 30 września 2020r

Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moskorzewie oraz monitorowanie zapewnienia przez Urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora dostępności

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moskorzewie,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.),
  3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd Gminy w Moskorzewie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Przedstawianie Wójtowi Gminy Moskorzew bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności:
Piotr Wawer

telefon kontaktowy:  34 35 42 003 wew. 22
e-mail: piotr.w@moskorzew.pl

 

Zastępca Koordynatora:

Iwona Ptaszek

telefon kontaktowy: 34 35 42 003 wew. 24
e-mail:iwona.ptaszek@moskorzew.pl

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062 z późn. zm.)

 

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:16:08 | Data modyfikacji: 2021-03-23 08:17:57.
Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:16:08
Data modyfikacji: 2021-03-23 08:17:57
Opublikowane przez: Krystian Wójcik