Uchwała Nr XLVIII/299/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o upamiętnienie szóstej rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie - Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy złożonego przez Panią Teresę Garland

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-01-03 15:05:46.
 Uchwała Nr XLVIII/298/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2023 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:57:33.
 Uchwała Nr XLVIII/297/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:46:50 | Data modyfikacji: 2023-01-03 14:48:18.
 Uchwała Nr XLVIII/296/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:06:00.
 Uchwała Nr XLVIII/295/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2023 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:01:55 | Data modyfikacji: 2023-01-03 14:02:24.
 Uchwała Nr XLVIII/294/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2023-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:50:25.
 Uchwała Nr XLVIII/293/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:35:27 | Data modyfikacji: 2023-01-03 13:47:31.
 Uchwała Nr XLVII/292/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/227/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:30:35.
 Uchwała Nr XLVII/291/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-12-08 18:25:45.
 Uchwała Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opiaty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-12-08 18:23:37.
 Uchwała Nr XLVII/289/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Moskorzew w 2023 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-12-08 18:21:57.
 Uchwała Nr XLVII/288/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-12-07 15:03:48.
 Uchwała Nr XLVII/287/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-12-07 15:00:55.
 Uchwała Nr XLVII/286/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Moskorzew w 2023 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-12-07 14:59:12 | Data modyfikacji: 2023-01-10 14:17:59.
 Uchwała Nr XLVII/285/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-12-07 14:56:12.
 Uchwała Nr XLVII/284/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-12-07 14:54:12 | Data modyfikacji: 2022-12-07 14:56:49.
 Uchwała Nr XLV/283/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu Współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-11-15 09:38:28 | Data modyfikacji: 2022-11-15 09:41:37.
 Uchwała Nr XLV/282/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-11-15 09:32:29 | Data modyfikacji: 2022-11-15 09:53:10.
 Uchwała Nr XLV/281/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-11-15 09:03:27 | Data modyfikacji: 2022-11-15 09:51:01.
 Uchwała Nr XLIV/280/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-10-04 08:54:15.
 Uchwała Nr XLIV/279/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Moskorzew na rok szkolny 2022/2023 w celu realizacji obowiązku dowozu dzieci do placówek oświatowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-10-04 08:52:20.
 Uchwała Nr XLIV/278/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-10-04 08:49:19.
 Uchwała Nr XLIV/277/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-10-04 08:32:53 | Data modyfikacji: 2022-10-04 08:34:13.
 Uchwała Nr XLIV/276/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-10-04 08:06:56 | Data modyfikacji: 2022-10-04 08:07:19.
 Uchwała Nr XLIII/275/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-09-12 08:27:53.
 Uchwała Nr XLIII/274/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022 - 2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-09-12 08:24:04.
 Uchwała Nr XLII/273/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/227/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-08-03 08:42:49 | Data modyfikacji: 2022-08-03 08:43:16.
 Uchwała Nr XLII/272/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-08-03 08:39:35 | Data modyfikacji: 2022-08-03 08:40:12.
 Uchwała Nr XLII/271/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-08-03 08:31:50 | Data modyfikacji: 2022-08-03 08:34:39.
 Uchwała nr XLI/270/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójtowi Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:05:24 | Data modyfikacji: 2022-07-04 14:05:43.
 Uchwała Nr XLI/269/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za rok 2021

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:04:03.
 Uchwała nr XLI/268/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moskorzew wotum zaufania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:02:14.
 Uchwała Nr XLI/267/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-07-04 13:51:25 | Data modyfikacji: 2022-07-04 14:29:27.
 Uchwała Nr XL/266/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:09:42 | Data modyfikacji: 2023-01-10 14:22:59.
 Uchwała Nr XL/265/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 350009T kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:08:34.
 Uchwała Nr XL/264/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:06:35.
 Uchwała Nr XL/263/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/258/2022 dotyczącej udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:04:27 | Data modyfikacji: 2022-06-06 14:05:08.
 Uchwała Nr XL/262/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:00:47 | Data modyfikacji: 2022-06-06 14:01:08.
 Uchwała Nr XL/261/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-06-06 13:53:25 | Data modyfikacji: 2022-06-06 13:58:12.
 Uchwała Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie na uchwałę Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-05-09 08:00:02 | Data modyfikacji: 2022-05-09 08:06:48.
 Uchwała Nr XXXIX/259/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-05-09 07:56:20 | Data modyfikacji: 2022-05-09 08:00:53.
 Uchwała Nr XXXIX/258/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-05-09 07:51:17 | Data modyfikacji: 2022-05-09 08:00:49.
 Uchwała Nr XXXIX/257/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-05-09 07:49:32 | Data modyfikacji: 2022-05-09 08:00:42.
 Uchwała Nr XXXIX/256/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-05-09 08:11:12 | Data modyfikacji: 2022-05-09 08:11:39.
 Uchwała Nr XXXIX/255/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-05-09 08:05:38 | Data modyfikacji: 2022-05-09 08:08:36.
 Uchwała Nr XXXVIII/254/2022 Rady Gminy Moskorzew z dniu 30 marca 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-04-06 09:08:54 | Data modyfikacji: 2022-04-06 09:15:23.
 Uchwała Nr XXXVIII/253/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:57:23 | Data modyfikacji: 2022-04-06 09:19:33.
 Uchwała Nr XXXVIII/252/2022 Rady Gminy Moskorzew z dniu 30 marca 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-04-06 09:01:23 | Data modyfikacji: 2022-04-06 09:02:34.
 Uchwała Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Moskorzew z dniu 30 marca 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:54:01.
 Uchwała Nr XXXVIII/250/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/243/2022 dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:50:13.
 Uchwała Nr XXXVIII/249/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/233/2022 Rady Gminy Moskorzew dotyczącej przyjęcia Programu Osłonowego ,,Gminny Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:48:00.
 Uchwała Nr XXXVIII/248/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/232/2022 Rady Gminy Moskorzew dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rudziny na lata 2022 - 2024

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:44:01.
 Uchwała Nr XXXVIII/247/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/227/2021 Rady Gminy Moskorzew dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:37:44 | Data modyfikacji: 2022-04-06 08:38:59.
 Uchwała Nr XXXVIII/246/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:31:32 | Data modyfikacji: 2022-04-06 08:32:18.
 Uchwała Nr XXXVIII/245/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:22:52 | Data modyfikacji: 2022-04-06 08:26:21.
 Uchwała Nr XXXVII/244/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Moskorzew dotyczącego sytuacji na Ukrainie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:50:01 | Data modyfikacji: 2022-03-08 14:50:23.
 Uchwała Nr XXXVII/243/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:48:04.
 Uchwała Nr XXXVII/242/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w roku 2022”.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:46:02.
 Uchwała Nr XXXVII/241/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na rok 2023

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:42:29.
 Uchwała Nr XXXVII/240/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:31:59.
 Uchwała Nr XXXVII/239/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:28:36.
 Uchwała Nr XXXVII/238/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:25:50 | Data modyfikacji: 2022-03-24 11:10:21.
 Uchwała Nr XXXVII/237/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:12:59 | Data modyfikacji: 2022-03-08 14:13:57.
 Uchwała Nr XXXVII/236/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Moskorzew uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:11:14.
 Uchwała Nr XXXVII/235/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn,, Przebudowa drogi powiatowej 0239T w miejscowości Tarnawa - Góra - budowa chodnika"

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:08:59.
 Uchwała Nr XXXVII/234/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/229/2021 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:07:12.
 Uchwała Nr XXXVII/233/2022 Rady Gminy Moskorzew z dniu 4 mama 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego ,,Gminny Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:02:29.
 Uchwała Nr XXXVII/232/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022- 2024

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 13:56:27.
 Uchwała Nr XXXVII/231/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 13:38:16 | Data modyfikacji: 2022-03-08 13:38:54.
 Uchwała Nr XXXVII/230/2022 Rady Gminy Moskorzew w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-03-08 13:14:04 | Data modyfikacji: 2022-03-08 13:14:29.
Data wprowadzenia: 2022-03-08 13:14:04
Data modyfikacji: 2022-03-08 13:14:29
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Krystian Wójcik