> Stanowisko d/s obywatelskich,wojskowych, obrony cywilnej

Stanowisko d/s obywatelskich,wojskowych, obrony cywilnej

Młodszy referent d/s obywatelskich - Karolina Kuśmierska

Młodszy referent d/s  obronnych, OC i p. poż. - Agata Hrabia-Łataś

tel. 34 3542003 wew. 28 pokój 15

 Zadania referatu:

- ewidencja ludności
- prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej
- współdziałanie z policją i strażą pożarną oraz utrzymywanie kontaktów

   z organizacjami  społecznymi

- wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu         alkoholizmowi  

 

 

 

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:09:06 | Data modyfikacji: 2019-11-13 11:55:01.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s rolnictwa,leśnictwa,gospodarowania mieniem gminy .  Stanowisko d/s obywatelskich,wojskowych, obrony cywilnej  .  Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s dróg lokalnych i gospodarki komunalnej .  Stanowisko d/s zamówień publicznych i funduszy unijnych .  Stanowisko d/s obsługi organów gminy i oświaty .  Sekretariat . 
Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:09:06
Data modyfikacji: 2019-11-13 11:55:01
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl