> Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska

Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska

Z-ca kierownik d/s planowania przestrzennego i ochrony środowiska - Tadeusz Barczyński

tel. 34 3542003 wew. 29 / pokój 16

 Zadania referatu:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego i studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- prowadzenie spraw zaopatrzenia wodnego i w energię elektryczną

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:11:45 | Data modyfikacji: 2019-11-13 11:55:07.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s rolnictwa,leśnictwa,gospodarowania mieniem gminy .  Stanowisko d/s obywatelskich,wojskowych, obrony cywilnej  .  Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s dróg lokalnych i gospodarki komunalnej .  Stanowisko d/s zamówień publicznych i funduszy unijnych .  Stanowisko d/s obsługi organów gminy i oświaty .  Sekretariat . 
Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:11:45
Data modyfikacji: 2019-11-13 11:55:07
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl