Uchwala Nr 5/2021 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 stycznia 2021 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-08-08 13:49:55 | Data modyfikacji: 2022-08-08 13:50:39.
 Uchwała Nr 4/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2022 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-08-08 13:44:50 | Data modyfikacji: 2022-08-08 13:51:38.
 Uchwała Nr 5/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2022 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-08-08 13:48:50 | Data modyfikacji: 2022-08-08 13:52:51.
 Uchwała Nr 6/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-08-08 13:47:05 | Data modyfikacji: 2022-08-08 13:53:09.
 Uchwała Nr 39/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2021 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-08-08 13:42:45 | Data modyfikacji: 2022-08-08 13:53:13.
 Występienie pokontrolne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-02-06 10:05:11.
Data wprowadzenia: 2023-02-06 10:05:11
Opublikowane przez: Krystian Wójcik