Uchwała Nr 77/2022 z dnia 23 listopada 2022 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew za 2023r

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-04-28 12:06:11 | Data modyfikacji: 2023-04-28 12:10:20.
 Uchwała Nr 78/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w bieżącym roku 2022

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-04-28 11:54:22 | Data modyfikacji: 2023-04-28 12:05:04.
 Uchwała Nr 79/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Moskorzew w sprawie WPF na lata 2023-2028.pdf

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-04-28 12:09:41 | Data modyfikacji: 2023-05-30 15:09:34.
 Uchwała Nr 16/2023 z dnia 23 stycznia 2023 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w uchwale budżetowej 2023

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-04-28 12:07:55.
 Uchwała Nr 17/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie opiii o prawidłowości planowanej kwoty długu 2023

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-04-28 12:08:42.
 Uchwala nr 59/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-05-30 15:07:55 | Data modyfikacji: 2023-05-30 15:11:43.
Data wprowadzenia: 2023-05-30 15:07:55
Data modyfikacji: 2023-05-30 15:11:43
Opublikowane przez: Krystian Wójcik