KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Grażyna Wójcik - przewodnicząca

Przemysław Rajca - wiceprzewodniczący
Kordian Kucharczyk - członek
Leszek Herej - członek
Lena Nowak - członek

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2008-09-29 13:46:54 | Data modyfikacji: 2020-10-21 14:57:25.
KOMISJA ROLNICTWA, SPRAW SOCJALNYCH I OCHRONY
ŚRODOWISKA

Justyna Całka - przewodnicząca

Mirosław Szczechla - wiceprzewodniczący
Adam Adamus - członek
Włodzimierz Kozłowski - członek

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2009-09-03 10:50:10 | Data modyfikacji: 2020-03-24 08:56:25.
KOMISJA KULTURY, OŚWIATY I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bożena Całka - przewodnicząca

Dominika Bryła - wiceprzewodnicząca
Sławomir Furmański - członek

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2009-09-03 10:54:54 | Data modyfikacji: 2020-03-24 08:56:30.
KOMISJA REWIZYJNA

Kordian Kucharczyk - przewodniczący

Małgorzata Łaskawiec - wiceprzewodnicząca
Grażyna Wójcik - członek
Bogdan Knapik - członek

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2009-09-03 10:57:18 | Data modyfikacji: 2020-03-24 08:56:37.
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Leszek Herej - przewodniczący

Bogdan Knapik - wiceprzewodniczący
Włodzimierz Kozłowski - członek
Justyna Całka - członek
Dominika Bryła - członek

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:33:47 | Data modyfikacji: 2021-11-02 08:23:18.
Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:33:47
Data modyfikacji: 2021-11-02 08:23:18
Opublikowane przez: Krystian Wójcik