Statut Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2008-09-29 13:48:13 | Data modyfikacji: 2019-06-07 09:53:47.
STANOWIENIE PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Przepisy prawa stanowione są:
- z inicjatywy organów gminy;
- jeżeli wynikają z innych przepisów stanowionych przez organy ustawodawcze państwa.
Przepisy stanowione są w formie uchwały Rady Gminy.
Projekt uchwały opracowany i skonsultowany przez Komisje Rady Gminy trafia do radnych Rady Gminy wraz z uzasadnieniem podjęcia, wśród materiałów na sesję. W programie sesji uchwały są uwidocznione w pełnym brzmieniu oraz poddane dyskusji i głosowaniu. Program sesji wraz z jej porządkiem jest wywieszany do wiadomości mieszkańców na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Uchwała podjeta przez Radę Gminy a podlegająca publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego jest przesyłana do publikacji w terminie 7 dni od dnia podjęcia i rozplakatowana w formie ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2008-09-29 13:48:40.
Data wprowadzenia: 2008-09-29 13:48:40
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl