EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MOSKORZEW

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 09:13:05.
 PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY MOSKORZEW NA LATA 2008-2010

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 09:14:55.
 PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ZASOBU NA LATA 2008-2010

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 10:47:01.
 EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MOSKORZEW STAN NA 31.12.2009

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2010-03-12 14:58:18.
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MOSKORZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 2/2010

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-30 12:19:27 | Data modyfikacji: 2010-03-30 12:22:29.
 Zestawienie mienia komunalnego Gminy na dzień 31 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-05-17 13:36:55.
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MOSKORZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-12-10 08:18:31.

 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Moskorzew przeznaczonych do dzierżawy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2014-02-14 08:01:39.
 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-08-01 08:56:13.
 KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-08-01 08:57:13.
 KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 2

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-08-01 08:57:57.

Zobacz:
   2017 r.
Data wprowadzenia: 2014-08-01 08:57:57
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska